Pagina is aan het laden

Over Suwo

Het Stedelijk Utrechts Woonschepen Overleg is dé belangenvereniging van Utrechtse woonbootbewoners.

In 1981 is het SUWO ontstaan als een actiegroep tegen de sanering van ligplaatsen in de stad Utrecht. In 1989 transformeerde het SUWO tot een officiële vereniging met statuten. Momenteel is ongeveer tachtig procent van de meer dan 360 bewoners van woonarken, woonboten en (varende) woonschepen in Utrecht al lid van het SUWO.

Functies

 • Informeren van Utrechtse waterbewoners (over beleid en andere woonbootzaken)
 • Belangen behartigen en beleid beïnvloeden
 • Het wonen op het water in Utrecht bevorderen
 • Aanspreekpunt zijn voor gemeente, waterschappen en Rijkswaterstaat
 • Onderlinge contacten tussen woonbootbewoners bevorderen

Organisatie

Het SUWO fungeert als een vereniging met een bestuur. De hoogste besluitvormende instantie is de algemene ledenvergadering. Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en de uitvoering van besluiten genomen tijdens de ledenvergadering. Voornamelijk houden de bestuursleden zich bezig met het coördineren van het werk van actieve leden in de werkgroepen. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar.

Het SUWO-bestuur

 • Voorzitter: Chantal van Tatenhove
 • Secretaris: Felix Beckebanze
 • Penningmeester: Elsbeth Spoor
 • Algemeen bestuurslid: Robin Baas
 • Algemeen bestuurslid: Jacoline Holdijk
 • Algemeen bestuurslid: Carin van Dongen

Onderwerpen

 • Het ligplaatsenbeleid
 • De liggelden in verschillende wateren
 • Het oeverbeleid
 • Woonboten in bestemmingsplannen

Informatie

Woonbootbewoners in Utrecht ontvangen ongeveer eens per kwartaal een e-mailnieuwsbrief waarin ze op de hoogte worden gesteld van:

 • De datum en locatie van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, meestal gehouden in januari.
 • Updates van diverse werkgroepen, zoals de visie stadswater van de gemeente Utrecht.
 • Bijeenkomsten gerelateerd aan specifieke thema's, zoals oeverbeleid of informatieve avonden over warmtepompen.
 • Indien nodig worden extra nieuwsbrieven verstuurd met actuele en urgente zaken met betrekking tot water in onze gemeente.
 • En natuurlijk deze website met vooral achtergrondinformatie.

Nieuwsbrief ontvangen ? Heb je een vraag of een leuk verhaal voor op de website?

Stuur een mail naar:suwo.contact@gmail.com

Lid worden ?

link naar SUWO google docs formulier