Bestemmingsplannen

Het SUWO hecht groot belang aan het opnemen van ligplaatsen in bestemmingsplannen, omdat dat rechtszekerheid biedt. De gemeente Utrecht is bezig om alle bestemmingsplannen te actualiseren. Die operatie moet vóór 2011 gereed zijn.
In een bestemmingsplan staat wat de bestemming is van bepaalde gronden (waaronder ook water). Ook staan er voorschriften in over het gebruik van die gronden.

Wel de ligplaats en de oever, niet de maatvoering

Als het goed is, staan in het bestemmingplan ook de ligplaatsen voor woonboten ingetekend, evenals het gebruik van de oever bij woonboten. De maatvoering van woonboten wordt niet geregeld in het bestemmingsplan maar in de Havenverordening en de Havenatlas. Die zijn op hun beurt weer gebaseerd op het Ruimtelijk Toetsingskader (= woonbotenbeleid). De Havenatlas is wel gekoppeld aan het bestemmingsplan: alleen voor ligplaatsen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen, kan een vergunning worden afgegeven.

Maak gebruik van inspraak!

Als er voor jouw woonomgeving een nieuw bestemmingsplan wordt vrijgegeven voor inspraak, is het belangrijk om te checken of de ligplaatsen en het oevergebruik goed zijn geregeld. Dat klinkt moeilijker dan het is. Met de handleiding Help! Een bestemmingsplan lees je hoe je het kunt aanpakken.