Over het SUWO

Het Stedelijk Utrechts Woonschepen Overleg is dé belangenvereniging van Utrechtse woonbootbewoners.

Het SUWO is in 1981 opgericht als actiegroep tegen sanering van ligplaatsen. In 1989 werd het SUWO een officiële vereniging met statuten. Zo’n tachtig procent van alle ruim driehonderd woonbootbewoners in Utrecht is lid.

Functies

 • informeren van woonbootbewoners (over beleid en andere woonbootzaken)
 • belangen behartigen en beleid beïnvloeden
 • het wonen op het water in Utrecht bevorderen
 • aanspreekpunt zijn voor gemeente, waterschappen en Rijkswaterstaat
 • onderlinge contacten tussen woonbootbewoners bevorderen

Organisatie
Het SUWO is een vereniging met een bestuur. De algemene ledenvergadering is het hoogste besluitvormende orgaan. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de vereniging en voert de besluiten van de ledenvergadering uit. Daarbij hebben de bestuursleden vooral de taak om het werk van de actieve leden in de werkgroepen te coördineren. De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar (aanmelden kan hier).

Elke kade heeft een kadeschakel. Deze is aanspreekpunt voor het bestuur en bezorgt nieuwsbrieven en uitnodigingen bij de woonbootbewoners.

Het SUWO-bestuur

 • Voorzitter: Ron Jansen
 • Secretaris: Amerik van Rijn
 • Algemeen bestuurslid: Jacoline Holdijk
 • Algemeen bestuurslid: Maarten Klaus

Onderwerpen

 • het ligplaatsenbeleid
 • de liggelden in verschillende wateren
 • het oeverbeleid
 • woonboten in bestemmingsplannen
 • openingstijden van bruggen (voor varende schepen)

Informatie

Utrechtse woonbootbewoners worden op de volgende manieren geïnformeerd:

 • 3 of 4x per jaar Waterloopplein, een bijeenkomst met interessante thema’s, actuele ontwikkelingen en SUWO-zaken. Het Waterloopplein is tevens algemene ledenvergadering. Data: telkens halverwege de derde maand, dus half maart, half juni, half september en half december. Definitieve data vind je hier.;
 • indien nodig extra nieuwsbrieven voor actuele en dringende zaken. Aanmelden voor e-mailnieuwsbrieven kan hier.;
 • en natuurlijk deze website met vooral achtergrondinformatie.

Ik wil lid worden

Nog geen lid van het SUWO? Stuur een mail naar: info@suwo.nl